Sipling Bellini

English | Cymraeg

Ein barn ar Sipling Bellini.

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob potelaid: 106 (42 ymhob 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Mae gan lawer diod hanes diddorol, ac mae’r Bellini ymhlith y mwyaf diddorol oll. Yn gymysgedd o Prosecco ac eirin gwlanog, cafodd ei dyfeisio yn Fenis yn anhrefn yr Eidal yn sgîl yr Ail Ryfel Byd. Giuseppe Cipriani oedd y dyfeisiwr, perchennog Harry’s Bar, un o hoff dafarndai Ernest Hemingway, Humphrey Bogart a llawer o sêr eraill llên a ffilm. Nid rhyw enw prydferth di-ystyr oedd “Bellini”, chwaith. Dywedodd Cipriani fod lliw’r ddiod yn ei atgoffa am ddarlun gan yr arlunydd Giovanni Bellini o gyfnod y Dadeni.

Yn ôl y broliant, mae’r Bellini di-alcohol yma yn llawn “rhinflas Prosecco sych, chwerwon persawrus, a blasau eirin gwlanog cryf”. Rhaid dweud mai’r union sychder a chwerwder yna oedd y pethau roedd ein panel profi yn gweld eu heisiau yn y ddiod. Diod fymryn yn rhy felys i ni oedd hi. Os yw diodydd ffrwythus melys at eich dant, efallai byddwch chi’n anghydweld. Fel pob tro, bydd rhaid i ni roi cynnig arni drosoch chi’ch hunan.

Cewch chi ei phrynu yn syth o Sipling, naill ai ar ei phen ei hunan neu fel rhan o becyn profi o chwe diod wahanol. Mae’n siŵr o fod ar gael mewn mannau eraill ymhen tipyn.