Clean V

English | Cymraeg

Ein barn ar Clean V

Cryfder: Dim mwy na 0.5%
Calorïau ymhob 100ml: 26
Sgôr: 5 o 5

Wedi’i sefydlu yn 2019, mae cwmni diodydd CleanCo bellach wedi ennill ei blwyf ym Mhrydain a’r Almaen, gan gynnig amrywiaeth o ddiodydd di-alcohol wedi’u seilio ar flasau gwirodydd traddodiadol.

Fel pob un o ddiodydd CleanCo, mae Clean V yn dod mewn potel chwech-ochrog hyfryd, yn yr achos yma o wydr cymylog neis. Mae ganddi arogl a blas afalau a sinamon braf iawn. Wedi’i chymysgu â thonic, mae’n ddiod gynhesol ddymunol iawn – bron yn Nadoligaidd.

Prynwch eich diodydd diod alcohol a phrin-eu-halcohol nawr!

Pan brynwch chi ddiodydd gan Drydrinker a Wise Bartender gan ddefnyddio’r dolenni hyn, bydd Alcohol Change UK yn cael cyfran o’r elw, gan helpu ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.