Crossip Pure Hibiscus

English | Cymraeg

Ein barn ar Crossip Pure Hibiscus.

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob 100ml: 56
Sgôr: 3 o 5

Byddwch yn barod am ffrwydrad o flasau gyda Crossip Pure Hibiscus! Yn gymysg gyda dŵr swigod neu mewn coctel, mae’r ddiod yma yn cynnig blasau newydd ac unigryw. Mae nodau clof, hibisgws a phîn yn rhoi naws wresog a chwerw, ond wedi’i chydbwyso â ffresni braf. Er nad oedd hi’n ffefryn gan bob un o’n panel profi, mae’n bell o fod yn ddiflas ac yn sicr o ennyn trafodaeth. Sbïwch ar syniadau Crossip ar gyfer cymysgu Pure Hibiscus yma.

Treuliodd Carl Brown o gwmni Crossip bum mlynedd yn datblygu ei wirodydd di-alcohol, a chewch chi ddarllen adolygiadau o bob un o’r tair diod ar y tudalennau hyn.

Crossip yw diod ddi-alcohol swyddogol Dry January. Pan brynwch chi ddiodydd oddi wrthyn nhw trwy’r ddolen isod, bydd Alcohol Change UK yn derbyn rhywfaint o’r elw, gan helpu ein gwaith ni i roi diwedd ar niwed alcohol.

Prynwch ddiodydd a’n cefnogi ni