Gordon’s and Tonic parod

English | Cymraeg

Ein barn ar Gordon’s and Tonic parod

Cryfder: 0.0%
Calorïau ymhob 100ml: 25
Sgôr: 3 o 5

Dyma adolygiad gan ein hawdur gwâdd @GlowSober

Mae’n weddol sicr mai Gordon’s yw’r jin fwyaf adnabyddus ym Mhrydain, a’r byd o bosib. Agorwyd y ddistyllfa 1769, felly mae’n debyg eu bod nhw’n gwybod rhywfaint am grefft creu jin erbyn hyn. Ond fy nghwestiwn yw faint maen nhw’n ei wybod am wneud diodydd at ddant diotwyr dirwestol?

Cyrhaeddodd y ddiod barod hon y farchnad yn 2021 ar gefn llwyddiant mawr Gordon’s 0.0, a lansiwyd yn 2020. Fel gyda llawer diod jin gymysg, arogl y tonic sydd gryfaf ac mae’n anodd gwynto pa berlysiau eraill sydd ynddi.

Ydy hi’n blasu fel jin? Ddim yn arbennig ond mae’n ddigon derbyniol (gyda lemwn a rhew, wrth gwrs). Mae cymaint o ddiodydd di-alcohol ar gael y dyddiau hyn sydd wedi’u seilio ar jin, ac does dim llawer sy’n neilltuol iawn am hon i wneud i gwsmeriaid chwilio amdani’n arbennig. Ond mae’n ddiod ddigon ddymunol – ysgafn ac adfywiol, delfrydol ar gyfer ei hyfed cyn cinio.

Prynwch eich diodydd diod alcohol a phrin-eu-halcohol nawr!

Pan brynwch chi ddiodydd gan Drydrinker a Wise Bartender gan ddefnyddio’r dolenni hyn, bydd Alcohol Change UK yn cael cyfran o’r elw, gan helpu ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.