Crodino

English | Cymraeg

Ein barn ar Crodino.

Sgôr:

4/5

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob potelaid: 107 (61 ymhob 100ml)

Mae Crodino mor Eidalaidd â Paulo Rossi a phasta. Yn ôl ei gwneuthurwyr, “un rituale Italiano” – defod Eidalaidd – yw hi. Cafodd ei lansio’n gyntaf yn yr 1960s i gwrdd â galw cynyddol am ddiodydd di-alcohol. Wrth i’r fath alw gynyddu eto, mae Crodino yn dychwelyd i’r silffoedd. Tipyn o gyfrinach yw’r union gynhwysion, ond mae’r ddiod yn cael ei gwneud â “pherlysiau, sbeisiau a gwreiddiau dethol” ac yn cael ei haeddfedu am chwe mis, er mwyn creu diod gyda lliw melyn dwfn a blas chwerw-felys nad yw’n debyg i ddim byd arall!

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​