Nozeco Rosé

English | Cymraeg

Ein Barn Ar Nozeco Rosé

Sgôr:

4/5

Cryfder: llai na 0.5%
Calorïau ymhob 100ml: 20
Sgôr: 4 o 5

Mae’r gwin rhosliw pefriog yma yn hanu o ardal Bordeaux yn ne Ffrainc, sydd fel arfer yn lle da i gael gwin. Diod ddeniadol yr olwg yw hi, gyda lliw rosé da. Mae’r arogl braidd yn felys ac ychydig yn flodeuog. Mae’r blas hefyd fymryn yn flodeuog ond does dim gormod o felystra ynddo. At ei gilydd, mae fel lemonêd rhosliw sych o safon. Ddim yn holl fel gwin rosé ond dymunol iawn.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​