The Vida Loca Mockarita

English | Cymraeg

Ein barn ar Mocktails The Vida Loca Mockarita

Sgôr:

5/5

Coctels Swyddogol Ionawr Sych 2022

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob potelaid: 80 (40 ymhob 100ml)
Sgôr: 5/5

Mae cwmni Mocktails am ail-greu nifer o goctels clasurol ond heb yr alcohol – ac mae’r coctel yma yn union fel Margarita! Mae popeth yma: yr arogl sitrws, y blas adfywiol, a’r chwerwder miniog sy’n torri trwy’r cyfan. Yn ôl ei chreawdwyr, mae’n cynnig “blas bod ar y traeth, unrhyw amser, am unrhyw reswm”. Mae’n ddewis da ar gyfer diwrnod poeth ar lan y môr, o bosibl, gan bydd hi’n torri’ch syched heb roi i chi gur pen!

Efallai bydd y diwyg botel yn gwneud i chi dybio mai mae diod lai soffistigedig na Margarita draddodiadol yw hon, ond bydd unrhyw amheuon un diflannu wrth i chi ei blasu.

Gallwch chi brynu eich Mocktails yma, ac os defnyddiwch chi’r ddolen yma cewch chi ddisgownt o 20% hyd at 1 Chwefror 2022

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​