Esmeralda

English | Cymraeg

Ein barn ar Esmeralda

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob potelaid: 106 (32 ymhob 100ml)
Sgôr: 4 o 5

Mae’r cwrw Mecsicanaidd yma wedi’i gyd-greu gan gwmni diodydd Fortitude yn Essex a Mockingbird Spirit ym Mryste. Mae cydweithio weithiau yn esgor ar ganlyniadau hyfryd o annisgwyl, a dyw’r cywaith yma ddim yn eithriad i’r rheol.

Cwrw gwych yr olwg yw e, gyda phatrymau geometrig o naws yr America Ladin, a dail agafe bach annwyl. Mae ganddo flas cwrw Mecsicanaidd ysgafn, ynghyd â llwyth o hopys chwerw, wedi’u cydbwyso gan felystra’r agafe. Diod ddiddorol ar y naw.

Mae hefyd yn addas i feganiaid ac yn ddi-glwten.

Prynwch eich diodydd diod alcohol a phrin-eu-halcohol nawr!

Pan brynwch chi ddiodydd gan Drydrinker a Wise Bartender gan ddefnyddio’r dolenni hyn, bydd Alcohol Change UK yn cael cyfran o’r elw, gan helpu ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.