Big Drop Pine Trail

English | Cymraeg

Ein barn ar Big Drop Pine Trail

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob can: (18 per 100ml)
Sgôr: 3 o 5

Mae Big Drop yn un o lwyddiannau mawr y bwrlwm dirwestol sydd wedi chwyldroi’r byd bragu yn y blynyddoedd diwethaf. Wedi’i sefydlu ar raddfa fach yn 2016, maen nhw bellach ymhob man, gyda chasgliad amrywiol o ddiodydd, gan gynnwys y cwrw Pine Trail yma.

Rydyn ni’n dal yn ansicr am ystyr yr enw. Mae’n gwneud i ni feddwl am deithiau cerdded hir trwy goedwigoedd – efallai mai dyna oedd y bwriad! Mae ganddo liw euraidd hyfryd ac mae digon o fywyd ynddo. Mae ynddo hefyd fwy o hopys na holl gaeau hopys Henffordd, ac er bod mymryn o felystra i’w flasu, roedd e’n rhy chwerw i’n panel profi. Ond os hopys yw eich diléit, cerwch amdani.

Prynwch eich diodydd diod alcohol a phrin-eu-halcohol nawr!

Pan brynwch chi ddiodydd gan Drydrinker a Wise Bartender gan ddefnyddio’r dolenni hyn, bydd Alcohol Change UK yn cael cyfran o’r elw, gan helpu ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.