Sainsbury’s Red

English | Cymraeg

Ein barn ar Sainsbury’s Red

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 66 (198 ymhob potel)
Sgôr: 3 o 5

Nid hwn oedd ein ffefryn, ond dyw e ddim yn wael o gwbl. Mae’r label yn addo “blasau hyfryd cyrens duon ac aeron cochion”, ac mae awgrym o leiaf o’r rheini.

Gwin Almaenig yw hwn, ac fel llawer i win coch o ogledd Ewrop, mae ychydig yn rhy denau. Dyw e ddim agos at safon y Cabernet Sauvignon gan Rawson’s Retreat, ond bydden ni’n awgrymu i chi roi cynnig arno.