Mockingbird Spirit

English | Cymraeg

Ein barn ar Mockingbird Spirit.

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob 100ml: 24

Sgôr: 2½ o 5

Mae sylfaenydd Mockingbird, Fern McCoy, yn hoff iawn o fwyd a diod Mecsicanaidd, gan gynnwys tecila. Ond, fel mae hi’n dweud, nid pawb sydd am yfed alcohol bob tro. Ac felly fe aeth hi ati i geisio creu diod ddirwestol a fyddai lawn cystal â thecila traddodiadol.

Yn union fel tecila arferol, mae Mockingbird wedi’i gwneud o agafe glas o Fecsico, ynghyd â fanila, lemwn, a pupurau habanero sbeisiog a myglyd. Mae yma hefyd fymryn o ffrwyth o’r enw ashwagandha, sy’n gynhwysyn ym meddyginiaethau traddodiadol yr India.

Felly, ydy creawdwyr Mockingbird wedi llwyddo yn eu hymdrech i “ddynwared yn gywir flas tecila heb ddiferyn o alcohol” – fel mae’r aderyn gwatwar yn dynwared adar eraill? Mae’n ddrwg gennym ddweud nad oedd ein panel profi wrth eu bodd. Yn sicr, mae yma flas agafe dymunol, ond doedd y ddiod ddim yn eu cyffroi. Ond dim un farn yw hon, a bydd i chi roi cynnig arni drosoch eich hun.