Stryyk Not Gin

English | Cymraeg

Ein barn ar Stryyk Not Gin

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob 100ml: 6
Sgôr: 2.5 o 5

Mae Stryyk Not Gin un o dair gwirod ddi-alcohol gafodd eu creu gan Alex Carlton, sylfaenydd Funkin Cocktails. Diod ddistyll ond dirwestol yw hi, ar gyfer ei hyfed yn lle jin traddodiadol. Daw ei blas o goriander, saets, basil a meryw. Cewch chi ei chymysgu hi gyda thonic, neu mae pob math o syniadau eraill ar gyfer coctels ar wefan Stryyk. Fel llawer o wirodydd di-alcohol, mae rhai sy’n ffoli arno a rhai sy’n ei ffieiddio. Ym marn ein panel profi ni, roedd hi’n rhy flodeuog, ond mae adolygwyr eraill wedi ei chymaru’n ffafriol iawn â GnT arferol. Cewch chithau farnu drosoch chi eich hun.

Cawson ni hi ar werth yn Tesco.