Celtic Marches Holly GoLightly

English | Cymraeg

Ein barn ar Celtic Marches Holly GoLightly

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob potelaid: 105 (21 per 100ml)
Sgôr: 4 o 5
Partneriaeth brawd-a-chwaer yw Celtic Marches, cwmni sydd â’i wreiddiau’n ddwfn ym mhridd bro’r perllannau’r Gororau. Maen nhw eisoes yn gwerthu mwy na dwsin o wahanol fathau o seidr, ac mae’n sicr bydd cryn groeso i’r ddiod newydd hon.

Seidr traddodiadol yw hwn, yn ffres o’r fferm a heb fod yn rhy felys. Mae’n fywiog heb fod fel pop, ac mae blas afalau da arno. Dylai gwybodusion seidr fod yn fwy na bodlon arno. Mae’n bell ar y blaen i seidrau prin-eu-halcohol yr archfarchnadoedd, ac mae’n cymharu’n eithaf da â Sheppy’s a Stowford Press.

Doedden ni ddim yn gwbl siŵr am y label. Mae’r enw Holly GoLightly yn jôc fach glyfar, ond wrth i fwy a mwy o fragwyr roi’r gorau i roi merched prydferth ar eu poteli, mae’r diwyg braidd yn hen-ffasiwn, efallai.

Ta waeth, seidr braf iawn sy’n haeddu 4 allan o 5 yn ein barn ni.