Ein barn ar gwrw di-alcohol

English | Cymraeg

Mae gwerthiant cwrw di-alcohol a phrin-ei-alcohol yn tyfu o hyd. Ond ydyn nhw’n haeddu eu hyfed?

Er mwyn arbed tipyn o drafferth i chi, buom ni’r chwilio’r silffoedd a blasu’r cynnyrch. Dyma’r canlyniadau, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig…felly, chi sydd biau’r dewis!

Does dim byd cryfach na 0.9% yma, ond gwyddon ni fod rhai pobl am osgoi alcohol yn gyfan gwbl, felly nodon ni ba rai sy’n gwbl ddi-alcohol gyda seren *

Lle roedd y wybodaeth ar gael, rydyn ni wedi nodi hefyd a faint o galorïau sydd ynddyn nhw.