Ein barn ar win di-alcohol

English | Cymraeg

Does dim dwywaith amdani, mae gan winoedd di-alcohol enw gwael, ond ydy hynny ar fin newid?

Mae’n debyg bod creu gwin heb yr alcohol yn fwy o her na chreu cwrw o’r un fath. Am un peth, mae gan win arferol gryfder alcoholaidd llawer mwy na chwrw. Mae’r bwlch blas rhwng 14% a 0% yn un mawr i’w bontio.

Ond mae nifer gynyddol o winwyr yn mynd ati i weld os fedran nhw leihau’r alcohol heb ladd y ddiod. Mae mwy o winoedd di-alcohol yn cyrraedd y farchnad, ac mae eu hansawdd yn gwella, er nad pob tro!

Dyma’r rhai buon ni’n eu blasu, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig…felly, chi sydd biau’r dewis!

Rydyn ni wedi nodi eu cryfder alcoholaidd – does dim byd dros 0.5% – a faint o galorïau sydd ynddyn nhw.