Ein barn ar seidr prin-ei-alcohol

English | Cymraeg

Mae mwy o ddewis ar gael i yfwyr seidr nag erioed o’r blaen, gan gynnwys nifer go dda o seidrau di-alcohol neu brin-eu-halcohol.

Y cwestiwn mawr i wneuthurwyr seidr sy’n anelu tuag at sero o ran yr alcohol yw: fedran nhw wneud diod sy’n blasu fel seidr da, yn hytrach na sudd afal, yn y bôn? Aethon ni ati i gael gwybod.

Dyma nhw, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig…felly, chi sydd biau’r dewis!

Does does byd cryfach nag 1% yma, ond os ydych chi’n chwilio am ddiodydd cwbl ddi-alcohol, y ddau seidr gan Kopparberg yw’r unig rai.

Lle roedd y wybodaeth ar gael, nodon ni hefyd faint o galorïau sydd ymhob un. I gael gwybod mwy am y calorïau mewn alcohol, sbïwch yma.