Dewis gwirodydd

English | Cymraeg

Oes y fath beth â 'gwirodydd di-alcohol'?

O gofio faint mae blas gwirodydd yn dibynnu ar eu cryfder alcoholaidd, basech chi’n tybio mai syniad eithaf ffôl yw trio creu rhyw fath o wirod ddi-alcohol. Er hynny, ambell un yn arloesi yn y tir newydd yma, gyda chanlyniadau diddorol iawn.