Try Dry help centre - Welsh

Os cewch chi drafferth gyda’r app Try Dry app, dyma ychydig o atebion. Fersiwn 1.4.2 yw’r fersiwn diweddaraf o’r app.

Ar gael yn Almaeneg | Ffrangeg | Norwyeg | Saesneg

Mynd i mewn i’r app

Hen fersiwn o’r app


Bydd problemau’n codi weithiau os oes gennych chi hen fersiwn o’r app. I gael gwybod os yw’r fersiwn diweddaraf gennych chi, agorwch yr app a chliciwch ar y tab ‘Gosodiadau’. Sgroliwch i waelod i y tudalen, lle gwelwch rif fersiwn. Rhif 1.2.12 yw’r fersiwn cyfredol.

Os nad dyma’r fersiwn sydd gennych chi, dylech chi fachu’r un diweddaraf o’r App Store (iPhone) neu Google Play (Android).

Os ydych chi’n methu agor yr app yn ond yn credu mai fersiwn heb sydd gennych chi, dylech chi ddadosod yr app a’i osod o’r newydd o’r App Store neu Google Play. Fyddwch chi ddim yn colli eich data wrth wneud hyn.

Hen system weithredu

Os oes hen system weithredu ar eich ffôn, efallai na fydd yr app yn gweithio fel y dylai. I gael gwybod os oes gennych chi’r system weithredu ddiweddaraf ar eich dyfais:

(Android) Select Settings > About phone > Android version

(IOS) Select Settings > General > About > Version."

Cysylltiad araf, neu ddiffyg cysylltiad, â’r we

Efallai mai eich cysylltiad chi â’r we sy’n araf neu’n absennol. Dim ond ar-lein mae’r app yn gweithio, felly mae angen i wneud yn siŵr eich bod chi wedi cysylltu’n iawn â’r we."

Gormod o alw ar y system

Ar rai adegau, yn enwedig ym mis Ionawr, bydd llawer o bobl ar yr app ar yr un pryd. Gwawn ni bopeth gallwn ni i sicrhau fod digon o le i bawb ond weithiau bydd problemau’n codi. Gwawn ni ein gorau i’w trwsio’n syth. Byddwch yn amyneddgar, yn enwedig ar 1 Ionawr. Gadewch y peth a dewch yn ôl ymhen awr."

“Ydych chi wedi ei droi fe bant ac wedyn ymlaen eto?”

Tipyn o jôc yw’r hen gyngor yma, ond weithiau mae’n gweithio i’r dim. O bryd i’w gilydd, mae angen ailosod ffôn er mwyn i bopeth weithio’n iawn. Os nad yw troi eich ffôn bant a’i droi ymlaen eto’n tycio dim, efallai bydd yn werth i chi ddadosod yr app a’i ailosod. Fyddwch chi ddim yn colli eich data wrth wneud hyn.

Os nad yw’r un o’r atebion yma’n gweithio i chi, llenwch y ffurflen yma, a byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosib.